Det var ein kjekk kamp der dei fleste fekk føle på meistring.
Vi avrunda med is til alle på Kiwi for god innsats :)