Påmelding

Ring/sms til 911184479, ev 41140389 Hugs å oppgje fødselsår.

Mail: olemkv@gmail.com

http://www.aaheim.no/informasjon-og-paamelding1mailoepet-2023?fbclid=IwAR2QgHglZv_Kl6Jh1iKhtPzg6PFnOCySf8jq3gF6m5NwZFmGwB1X-1TXdwo 

Stad:
Start og mål ved Olivinhallen, Åheim, der det også er stemnekontor og garderober. Tid: Løpet starter kl.13.00 Klasser: Alle klasser.
NB: Senior/veteran startar først, kl 13.

Løyper:
Menn / kvinner senior, veteran og junior: 3000 m (Aldersgrense 15 år)
Jenter/gutar 15-18 år: 900 m
Jenter og gutar 11-14 år: 640 m
Rekrutt 9-10 år: 460 m
Rekrutt 8-5 år: 220m

Startkontingent:
Jenter og gutar 5-12 år: kr. 60,-
Jenter og gutar 13-18 år: kr. 120,-
Junior, senior, veteran: kr. 150,-

Betaling ved oppmøte eller til konto: 3972 20 36 100
Betalt friidrettslisens i klassene 13 år og eldre gir kr. 20,- i rabatt.
Gje opp lisensnr.

NB! ETTERPÅMELDING SKAPER STORT EKSTRAARBEID!
PÅMELDING LØPSDAGEN kr. 50.- I TILLEGG!!

Vandrepokal:
Det er sett opp vandrepokal, ein for kvinner og ein for menn.
For å få pokalen til odel og eige må ein vinne løpet tre gonger.

Informasjon / påmelding:

Ole Magne Kvalsvik, 6144 SYLTE
tlf. 91 18 44 79,
e-post: olemkv@gmail.com

el. Jon Sivert Thue, Slagnes, 6146 Åheim
mobil 41 14 03 89

SKRIFTLEG PÅMELDING POSTSTEMPLA SEINAST  25.04.2023.
PÅMELDING MAIL /TLF.  SEINAST LAURDAG 29.04.2023.
HUGS FRISTEN!
Premie til alle som fullfører, i hallen etter at stemnet er slutt.ca 15.30 - 16.15

Stadlandet IL 18.04.2023

Lars-Helge Honningsvåg