7.mai, 11.juni, 27.august, 17.september

Arrangement blir tildelt klubbar etter påmeldingsfristen i miniputtfotballen som er 1.mars 2023.

NFF skriv følgande på sin side NFF - Sogn og Fjordane , Kongleriket

"

Kongleriket Miniputt er serietilbodet for barn i alderen 6-9 år og blir i NFF Sogn og Fjordane organisert i turneringsform. I tillegg kjem serietilbodet for 9- åringar. Totalt er ca.3000 ungar engasjert i desse turneringane på ein turneringsdag! Når vi i tillegg tek med trenarar/lagleiarar, foreldre/føresette, dommarar, publikum, osv, så kan vi trygt seie at dette er store arrangement som vi ønskjer skal gjennomførast med fokus på høg aktivitet og fotballglede i trygge rammar.

NFF Sogn og Fjordane legg stor vekt på at alle arrangement blir arrangert etter gitte retningslinjer som blir gjennomgått kvart år. Dette er vår viktigaste rekrutteringsarena i fotballen, og det er viktig at alle som ønskjer å ta del i fotballaktiviteten blir teken vel imot og ønskjer å bli der lenge!

I 2023 blir det arrangert totalt 24 turneringar fordelt på 4 søndagar i sesongen, totalt 6 turneringar pr.turneringsdag. Turneringane er fordelt geografisk, og vi legg vekt på at reiseavstand og reiseveg skal vere fornuftig.

Samarbeidspartnar er Sparebanken Sogn og Fjordane som sponsar materiell, premiar og ballar til turneringane samt yter grafisk bistand. I tillegg deler dei ut draktsett til klubbar og lag i kretsen etter søknad .

Vi er særs takksame over å ha med Sparebanken Sogn og Fjordane på laget i Kongleriket Miniputt!  "