Her skal alle vere med, uavhengig av nivå og innsats!