FP gjeld for alle idretter der vennskap, respekt, samhold og mestring står sentralt.
Vi bygger samold for framtida. Stadlandet IL mottok Fair play diplom av Sogn og fjordane fotballkrets hausten 2022

Fair play kan omtalast som god folkeskikk.  

Følg denne linken til NFF - Natursti  for å sjå kva du kan gjere for å opprettholde FAIR PLAY.

Ein kan også besøke NFF - Fair play i klubb.    På denne siden finner du informasjon om kva Fair play er og en rekke Fair play-tiltak. Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Alle som er opptatt av fotball, skal bidra til å ta vare på fotballens verdier.

Stadlandet stadion har FP skilt og vi heiser FP flagg ved alle våre arrangement på stadion.

Stadlandet IL mottok i år for sesongen 2022 Fair play sertifikat som eit synleg bevis på at vi har sett Fair play i fokus og arbeida for ein trygg og god fotballkvardag! (Sjå vedlegg)