Medlemskap i Stadlandet Idrettslag

Bli medlem

Stadlandet IL nyttar systemet til Norges idrettsforbund for digital registrering av medlemmer. Vennligst følg prosedyre på minidrett.no

Følg gjerne linken under. 

Registrer deg/ditt barn som medlem

Medlemskontingent

Medlemskontigent gjeld for eit år. Kontigenten skal innbetalast via Min idrett eller ved automatisk mottatt giro for kontigent. Viktig å bruke kid som referanse ved innbetaling denne er unik for kvar innbetaling.

Fleire av gruppene har treningsavgifter med/ utan lisens. Dette vil sjølvsagt kome i tillegg alt etter kva idrettsgrein du eller bornet ditt vil vere aktive i.  Gruppene vil fakturere ut denne separat etter liste over aktive. 

Satsene for medlemskap 2022

Type  Pris
Enkeltmedlem   200 kr
Familiemedlem   500 kr
Støttemedlem   100 kr

Ta kontakt ved spørsmål

Alle spørsmål angående medlemskap sendes til sil@stadlandetil.no

Tilbake