FP gjeld for alle idretter der vennskap, respekt, samhold og mestring står sentralt.
Vi bygger samold for framtida. Stadlandet IL mottok Fair play diplom av Sogn og fjordane fotballkrets hausten 2022

Fair play kan omtalast som god folkeskikk

Stadlandet stadion har FP skilt og vi heiser FP flagg ved alle våre arrangement på stadion.

Stadlandet IL mottok i år for sesongen 2022 Fair play sertifikat som eit synleg bevis på at vi har sett Fair play i fokus og arbeida for ein trygg og god fotballkvardag!  (Sjå vedlegg)

Fotball.no- Fair play