Idrettslaget spelar på lag med næringslivet og har eit godt og stort samarbeid med lokale bedrifter og organisasjonar på marked sida.

Stadlandet Idrettslag bygger samfunn i form av utvikling av idretts og fritidsanlegg på Stadt til glede for både medlemmar og andre. Vi står ofte som arr. av andre sosiale aktivitetar som konsertar og tilstelningar av ulik karakter.

Stadlandet idrettslag er ein aktiv samarbeidspartnar for andre lag og organisasjonar i lokalmiljøet når det gjeld oppføring av anlegg.

Aktivitet for både kvinner og menn har heile tida hatt stort fokus i idrettslaget. 

Antall grupper og lag vil vareier utifrå naturlege svingingar i fødseltal men vi kan summere opp med at idrettslaget har hatt ein stor aktivitet og er registrert som eit fleiraktivitetsidrettslag. 

Idrettslaget er aktiv medlem i: 

  • Norges Friidrettsforbund
  • Norges Turn og gymnastikkforbund 
  • Norges Fotballforbund 
  • Norges Handballforbund